Milijun djece moli zajedno

Međunarodno katoličko djelo Papinskog prava „Crkva u potrebi“ („Kirche in Not“) organiziralo je i pozvalo na sudjelovanje u projektu Milijun djece moli zajedno za jedinstvo i mir. Budući da je i naša župa sv. Petra i Pavla, kao i cijela naša domovina, dobila mnogostruku pomoć u vremenima potrebe za našu crkvu od ove crkvene ustanove, župnik mons. Adam Bernatović i župni vikar vlč. Josip Semialjac pozvali su sve škole naše župe da sudjeluju u ovom projektu. Krunica se je molila točno u 9 sati u ponedjeljak 18. listopada 2010.g. u osnovnim školama na području naše župe: OŠ Antun Mihanović – župnik mons. Adam Bernatović i vjeroučiteljice Marina Vukić-Vdovjak i Ružica Papić, OŠ sv. Ana vjeroučiteljica Mira Ivković i vlč. Josip Semialjac, OŠ Franje Krežme – vjeroučiteljice Jasmina Rašković i sestra Branka Čutura, OŠ Vladimir Becić – vjeroučiteljice Marina Vidaković i Valentina Čutura, OŠ Ivan Filipović – vjeroučiteljice Sanja Srnović i Dejana Babić. Za sve one koji nisu bili u mogućnosti priključiti se i moliti u točno za to predviđeno vrijeme, dakle u 9 sati, postojala je mogućnost da se priključe ovom hvale vrijednom projektu moleći na istu nakanu u 18 sati u našoj konkatedrali sv. Petra i Pavla, apostola.