ŽUPNA KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE

Župna kateheza za prvopričesnike održavat će se petkom počevši po slijedećem rasporedu:
- OŠ V. Becića, i I. Filipovića u 9,00 ili 15,00 sati.
- OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16,00 sati.