DUHOVNA OBNOVA

Zajednica MiR Osijek, organizira trodnevni seminar- duhovnu obnovu,  za sve staleže, na temu «Istina će vas osloboditi». Seminar će se održati u dane od 26. do 28. 11.     2010. s početkom u petak u l8,00 sati i to u domu hrvatske vojske. Voditelji duhovne obnove- seminara su članovi Zajednice Molitva i Riječ iz Osijeka a
gosti su članovi Zajednice MiR iz Splita.