BDIJENJE ZA ŽIVOT KOJI SE RAĐA

U subotu, 27. studenoga 2010. godine Sveti Otac će slaviti svečano slavlje  i „Bdijenje za život koji se rađa“ u Bazilici sv. Petra. Svečano slavlje i bdijenje će  započeti sa Prvom Večernjom i euharistijskim klanjanjem, kako bismo zahvalili Gospodinu koji je, darujući samog sebe, dao smisao i vrijednost svakom ljudskom životu i kako bismo zazvali njegovu zaštitu za svako ljudsko biće pozvano na postojanje. I mi ćemo se pridružiti molitvi Svetog Oca u našoj konkatedrali bdijenjem koje će započeti u 20,00 sati.