BOŽIĆNI KONCERT KOD KAPUCINA

Pjevačko društvo Svetog Josipa priređuje Božićni koncert u kapucinskoj crkvi, 26. prosinca 2010. u 20,00 sati. Preporučamo.