RASPORED BLAGOSLOVA ZA DANAS

Blagoslov danas: Hrvatske Republike, Sunčana – dvojica svećenika i to:
-    Hrv.Rep. parnom stranom od kraja, tj. br.26 naniže, pa Sunačana - jedan svećenik
-    Hrv.Rep. neparnom stranom od kraja, tj. br.41 naniže – drugi svećenik
Županijska - jedan svećenik kreće od broja 1; Europske avenije, Šet. F. Šepera, Šamačka - jedan svećenik; Zadarska, A. Waldingera - jedan svećenik kreće od broja 1 Waldingerovom.