RASPORED BLAGOSLOVA ZA DANAS

Blagoslov danas: Vij. J. Kozarca - jedan svećenik kreće od broja 1;Vij. V. Nazora, Nas. A. G. Matoša, H. Hotzendorfa – trojica svećenika, i to:
- Vij. Vl.Nazora od br. 1a do br. 7 - jedan svećenik
- Vij. Vl.Nazora od br. 8 do br. 17 – drugi svećenik
-Vij. Vl.Nazora od br. 18 do br. 21, Nas. A.G.Matoša, H. Hotzendorfa – treći svećenik
Vij. A. Cesarca – jedan svećenik kreće od br. 1.
A. Paradžika, Strma, Pampas, Slaz, Podravska – jedan svećenik