RASPORED BLAGOSLOVA ZA DANAS

Blagoslov danas: Dubrovačka – dvojica svećenika, i to:
- parnom stranom od početka – jedan svećenik
- neparnom stranom od početka – drugi svećenik
I. Kršnjavoga – jedan svećenik, i to: parnom stranom od početka, pa neparnom
Strossmayerova – trojica svećenika, i to:
- pranom stranom od br. 2 - jedan svećenik
- parnom stranom od br.84 do kraja te neparnom stranom od kraja do br. 93.
- neparnom stranom od br. 1 do br. 93 – treći svećenik