Sveta Marija Bogorodica, Nova godina, Svjetski dan mira.

Prva subota. Svete mise su u 8,30; 10,00; 11,30 i 18,30 sati