Raspored blagoslova za danas

Gundulića(3); Gornjodravska obala(3).