SASTANAK ŽUPNIH KATEHETA

Sastanak župnih kateheta koji predaju 1. 2. 4. 5. 6. i 7. razredu bit će u utorak, 18. siječnja 2010. u 20.00 sati u prostorijama župskog Pastoralnog centra.