ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE - IZBORI

Članovima Župnih pastoralnih vijeća istječe mandat 15. ožujka 2011. godine. Okružnicom koju je uputio nadbiskup Marin, u svim župama naše Nadbiskupije bit će izbori 6. ožujka 2011. Kandidati su: župnik, župni vikar, sestra Branka, kapucinski gvardijan, Boris Banović, Bulat Vita, Čačija Danijela, Čondor Marija, Ćavar Marko, Ćavar Petar, Goll Mirjam, Horvat Antonija, Karnaš Denis, Katarinić Ivica, Krpan Marijan, Mihaljević, Ivica, Pašalić Marija, Petrović Brigita, Preselj Gordana, Ratić Dalibor, Sesar Mladen, Strahonja Krešimir, Talavanić Evica, Tomić-Martinović Mirjana, Vojedilov Renato, Uglik Nevenka, Wohlmuth Marica, Žanić Anica, Žarković Krešo. Izbori će biti u nedjelju, 6. ožujka 2011. iza svake mise. Treba zaokružiti 12 osoba.