Novo Župno pastoralno vijeće

Novoizabrani članovi Župnog pastoralnog vijeća koje smo poslali nadbiskupskom ordinarijatu da ih potvrdi jesu: župnik, župni vikar, sestra Branka, kapucinski gvardijan, sestra Tješimira Marić po pravu, po izboru: Bulat Vita, Čačija Danijela, Čondor Anamarija, Ćavar Petar, Karnaš Denis, Katarinić Ivica, Pašalić Marija, Strahonja Krešimir, Talavanić Evica, Wohlmuth Marica, i po prijedlogu župnika: Renato Vojedilov i Marija Krpan. Zakletvu će položiti u nedjelju, 20. ožujka 2011. pod misom u 10,00 sati.