Prijava za Papin pohod

Papa Benedikt XVI. dolazi u apostolski pohod našoj domovini i narodu 4. i 5. lipnja 2011. povodom prvog Nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Priprava i program Papina pohoda odvijat će se pod geslom „Zajedno u Kristu“.
Kako će se odvijati naša priprava:
Molitva, Dobrotvornost, Župni susreti bračnih parova i obitelji, Mladi, Susret župnih suradnika u bračnom i obiteljskom pastoralu.
Organizacija putovanja. Mladi će se prijavljivati na svom susretu ponedjeljkom u 20,00 sati,a ostali s mogu prijaviti u župnom uredu ili u kiosku konkatedrale od gosp. Katarinića. Ići će se vlakom il autobusom. Cijena vlakom oko100 kuna, a autobusom 120 kn.