Župna kateheza za prvopričesnike

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom po sljedećem rasporedu: Osnovna škola Vladimira Becića u 9 ili 16 sati, Osnovna škola Ivana Filipovića u 9 ili 16 sati, te Osnovna škola svete Ane, osnovna škola Franje Krežme i osnovna škola Antuna Mihanovića uvijek u 16 sati.