Veliki utorak

Prilika za svetu ispovijed od 9 do 11 sati i od 15,30 do 19,00 sati. Dječji križni put u 18 sati. Svete mise u 7 i u 18,30 sati.