Zornice

Započela je nova liturgijska godina vremenom Došašća ili adventa, ciklus godine C. Crkvena se godina sastoji od božićnog i uskrsnog vremena, te 34 nedjelje kroz godinu. Božićno vrijeme ima svoju pripravu koju zovemo Došašće, kao što uskrsno ima korizmu. Došašće je dakle priprema za Isusov dolazak koje je poznato po svojim jutarnjim misama koje zovemo zornice. One započinju nakon prve nedjelje došašća, dakle 3. prosinca, ujutro u 7 sati. Ove godine naš moto koji će nas voditi kroz došašće je: DO BOŽIĆA BIT ĆU VELIK - RASTEM UZ ISUSA.