Događanja u Vikarijatu

Pozivamo Vas na događanja u prosincu koja organizira Institut za novu evangelizaciju “Sveti Ivan Pavao II.”. Informacije o događanjima: 10. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: dr. sc. s. Silvana Fužinato, Biblijski ponedjeljak; 5. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: za sve starije od 35 godina p. Sebastian Šujević ima molitveno-katehetski susret, tema: Duh i naša Gospa; 13. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: mr. sc. Igor Jakobfi, socijalni četvrtak; 17. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: vlč. Krešimir Bulat, biblijsko-molitvena večer; 19. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: za sve starije od 35 godina p. Sebastian Šujević ima molitveno-katehetski susret, tema: Darovi Duha Svetoga.