Događanja u Vikarijatu

Pozivamo vas na događanja u prosincu koja organizira Institut za novu evangelizaciju “Sveti Ivan Pavao II: 13. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: mr. sc. Igor Jakobfi, socijalni četvrtak; 17. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: vlč. Krešimir Bulat, biblijsko-molitvena večer; 19. prosinca u 19.30 sati u Vikarijatu, Osijek: za sve starije od 35 godina p. Sebastian Šujević ima molitveno-katehetski susret, tema: Darovi Duha Svetoga.