Sveta krizma i Prva pričest u župi

Sveta krizma u župi bit će na drugu vazmenu nedjelju, na Mladi Uskrs, 28. travnja 2019. godine u 9,00 sati, a Prva Pričest na treću vazmenu nedjelju, 5. svibnja 2019. godine u 9 sati.