Krštenje Gospodinovo

Krštenje Gospodinovo - Svršetak božićnog ciklusa liturgijske godine. Raspored svetih misa: 6,30 sati; 7,30 kod Sv. Roka; 8,30 sati, župna u 10 sati; 11,30 i večernja u 18,30 sati.