Pastoralni pohod nadbiskupa

Najavljujemo pastoralni pohod nadbiskupa mons. dr. Đure Hranića. Nadbiskup je pastir svoje biskupije. Njemu je povjerena pastirska skrb za sav Božji narod u biskupiji. Da bi ostvario svoju pastirsku službu, biskupu pomažu svećenici kao suradnici biskupskog reda, kojima on povjerava pojedine dijelove Božjega naroda koji mu je povjeren. Tako je biskupija po­dijeljena na zajednice koje nazivamo župa. Župu     vodi župnik uz pomoć svih vjernika koji su pozvani na svetost, su­odgovornost i     ostvarivanje karizmi koje im je Bog dao. Kako pojedina župa živi, radi i djeluje. Kako     ostvaruje pastirsku skrb za povjereni dio Božjeg naroda. Koje su poteškoće i problemi.     Sve to želi vidjeti biskup kada pohađa po­jedinu župu. Kanonska vizitacija pojedine     župe obavlja se svake pete godine. Našu župu će pohoditi biskup u petak, 1. ožujka o.g. Pozivamo vjernike na molitvu za blagoslov i duhovne plodove biskupova pastoralnog pohoda. Župnik treba uz suradnju Pastoralnog i Ekonomskog vijeća te     drugih suradnika pripremiti zapisnik kanonske vizitacije, pripremiti sve prostorije, mjesta, knjige i predmete koje bi­skup želi vidjeti. Radimo na programu dolaska nadbiskupa i o svemu ćete biti obaviješteni na vrijeme. Sve pozivamo na molitvu za uspješan pastoralni pohod Nadbiskupa.