Tečaj priprave za brak

Novi ciklus Tečaja priprave za brak započinje 28. siječnja 2019. godine u dvorani župe sv.  Petra i Pavla, apostola (iza konkatedrale). Predavanja počinju u 19 sati.