Kanonska vizitacija

Najavljujemo pastoralni pohod nadbiskupa mons. dr. Đure Hranića. Nadbiskup je pastir svoje biskupije. Njemu je povjerena pastirska skrb za sav Božji narod u biskupiji. Da bi ostvario svoju pastirsku službu, biskupu pomažu svećenici kao suradnici biskupskog reda, kojima on povjerava pojedine dijelove Božjega naroda koji mu je povjeren. Tako je biskupija podijeljena na zajednice koje nazivamo župa. Župu vodi župnik uz pomoć svih vjernika koji su pozvani na svetost, suodgovornost i ostvarivanje karizmi koje im je Bog dao. Kako pojedina župa živi, radi i djeluje. Kako ostvaruje pastirsku skrb za povjereni dio Božjeg naroda. Koje su poteškoće i problemi. Sve to želi vidjeti biskup kada pohađa pojedinu župu. Kanonska vizitacija pojedine župe obavlja se svake pete godine. Našu župu će pohoditi biskup u petak, 1. ožujka o.g. Pozivamo vjernike na molitvu za blagoslov i duhovne plodove biskupova pastoralnog pohoda. Župnik treba uz suradnju Pastoralnog i Ekonomskog vijeća te drugih suradnika pripremiti zapisnik kanonske vizitacije, pripremiti sve prostorije, mjesta, knjige i predmete koje biskup želi vidjeti. Radimo na programu dolaska nadbiskupa i o svemu ćete biti obaviješteni na vrijeme. Sve pozivamo na molitvu za uspješan pastoralni pohod Nadbiskupa.


Program Kanonske vizitacije – pohoda nadbiskupa župi: 9,15 – Dolazak Nadbiskupa i Konvizitatora; 9,30 – OŠ Sv. Ane, susret s učiteljima; 10,15 – Kapela Sv. Roka, Kapela Sv. Ane, Konkatedrala Sv. Petra i Pavla; 11 – Gradska četvrt Gornji grad; 11,45 – Administracija - Pojedinačni razgovori: voditeljica ureda, sakristanka i domaćica, župni vikari; 12,30 – Ručak; 13,30 – Nastavak pojedinačnih razgovora: župni vikari, preč. Vladimir Mikrut; 14,30 – Pazitelji katedrale, skupljači milostinje, osobe koje pomažu u čišćenju i uređenju konkatedrale; 15,45 – ŽPV – Odbor za naviještanje: Vjeroučitelji, katehete, voditelji biblijske skupine, voditelji tečajeva za zaručnike, Misijske skupine, skupina bračnih parova i roditelja, roditelja prvopričesnika, krizmanika i drugih skupina odraslih i mladih vjernika; 16,15 – ŽPV – Odbor za liturgijski i molitveni život: voditelji zborova, ministranata, čitača, izvanredni djelitelji pričesti, Zajednica Krvi Kristove, Molitvena skupina za zvanja; 16,45 – ŽPV – Odbor za karitativnu djelatnost: Članovi karitativne skupine, Marijina Legija; 17,15 – ŽPV i ŽEV; 18,30 – Sveta misa; 19,30 – Večera; 20 sati – Susret sa župnikom.