Proljetne kvatre

U proljetnom kvatrenom tjednu pozvani smo na intenzivniju molitvu te djela pokore i ljubavi. Kvatre su osobiti dani u kojima se Crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, djelima pokore i ljubavi, i to na velike nakane Crkve i svijeta. Ove su kvatre posvećene pokori i obraćenju. Kvatreni tjedan završava bogoslužjem kvatri u subotu u 7 sati.