Proba za svetu krizmu

U subotu, 27. travnja od 9 do 11 sati bit će prilika za ispovijed krizmanika, njihovih kumova i roditelja, koji imaju potrebu ispovjediti se. Poslije 11 sati više se neće ispovijedati. U 11 sati bit će generalna proba za svetu krizmu ovdje u crkvi. Trebaju biti prisutni svi krizmanici i njihovi kumovi. Ako kumovi nisu iz Osijeka može ih na probi zamijeniti jedan od roditelja.