Peta uskrsna

Danas je peta uskrsna nedjelja. Svete mise su po sljedećem rasporedu: u 6,30 sati; 7,30 kod Svetog Roka;  8,30 sati; u 10 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.