Župna kateheza prvopričesnika

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom po sljedećem rasporedu:
-  OŠ V. Becića, u 9,00 ili 16,00 sati
-  OŠ I. Filipovića, u 9,00 ili 16,00 sati
-  OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16,00 sati.