Tečaj priprave za brak

Novi ciklus tečaja priprave za brak započinje 2. listopada 2019. godine u župi Preslavnog Imena Marijina u Donjem gradu. Tečaj počinje u 20 sati. U našoj župi novi ciklus tečaja započinje 9. studenoga u 19 sati. Upis kod prvog predavanja.