Župna kateheza prvopričesnika

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom počevši po sljedećem rasporedu:

- OŠ V. Becića, u 9 ili 16 sati;

- OŠ I. Filipovića, u 9 ili 16 sati;

- OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16 sati.