Zahvala za misijsku nedjelju

Hvala mamama prvopričesnika koje su ispekle kolače i misijskoj grupi, koja je izradila razne predmete, te na izlasku iz crkve davali vjernicima, a oni dajući svoje priloge prikupljali novac za misije. Tako je prikupljeno 5.620 kn. Hvala svima koji su u tome sudjelovali.