Najava župne kateheza prvopričesnika

Župna kateheza za prvopričesnike održava se petkom. Radi Božićnog vremena i blagoslova kuća nije bilo župne kateheze, koja se nastavlja od 17. siječnja 2020. godine po sljedećem rasporedu:

- OŠ V. Becića, u 9,00 ili 15,00 sati;

- OŠ I. Filipovića, u 9,00 ili 16,00 sati;

- OŠ Sv. Ane, OŠ F. Krežme i OŠ A. Mihanovića uvijek u 16,00 sati.