Sastanak kateheta

U četvrtak, 5. svibnja 2011. godine u 19,30 sati. održat će se sastanak župnih kateheta koji predaju katehezu 1., 2., 4., 5., 6., i 7. razredu. Bit će dogovaran nastavak župne kateheze.