Župna kateheza za krizmanike – osmi razredi

Župna kateheza za krizmanike i njihove roditelje održava se svakog mjeseca u 19,00 sati i to po školama. Sljedeća kateheza je:
- srijeda,   18. V. 2011. OŠ Vl. Becića
- četvrtak, 19. V. 2011. OŠ Sv. Ane i OŠ I. Filipovića
- petak,     20. V. 2011. OŠ F. Krežme i A. Mihanovića