Materijali za svetu potvrdu

PDF materijali:

1 Crkva djelo Duha Svetoga

2 Sakramenti dioništvo-Božje milosti

3 Sveta Potvrda

4 Slavlje sakramenta Potvrde

5 Moje mjesto u Crkvi

6 DODATAK osnovni molitveni obrasci

 

 

Video materijali:

1. Crkva – djelo Duha Svetoga

Video kateheza: Kateheza za krizmanike 1: Crkva - djelo Duha Svetoga

Prilog 1: Video Kateheza-"Crkva"

Prilog 2: Video kateheza "Oznake Crkve"

Interaktivni kviz: Crkva – djelo Duha Svetoga

 

2. Sakramenti – dioništvo Božje milosti

Video kateheza: Sakramenti – dioništvo Božje milosti

Prilog: Video-kateheza “Sakramenti”

Interaktivna igra: Sakramenti – dioništvo Božje milosti

 

3. Sveta Potvrda

Video kateheza: Sveta Potvrda

Prilog 1: Video-isječak “Silazak Duha Svetoga”

Prilog 2: Video-kateheza “Potvrda”

Interaktivna igra: Darovi Duha Svetoga

 

4. Slavlje sakramenta Potvrde

Video kateheza: Slavlje sakramenta Potvrde

Prilog 1: Video-reportaža “Svetkovina Pedesetnice ili Duhova”

Interaktivni kviz: Slavlje sakramenta Potvrde

 

5. Moje mjesto u Crkvi

Video kateheza: Moje mjesto u Crkvi

Prilog 1: Video-prilog “Hrvatsko nadzemlje – Mi smo Katolička Crkva!”

Interaktivna premetaljka: Moje mjesto u Crkvi