BOŽIĆNI BLAGOSLOV OBITELJI I STANOVA – 2020/2021.

Blagoslov obitelji i stanova je prilika da zazovemo Božji blagoslov na svoju obitelj i dom. Ako je ikako moguće budimo kod kuće. Na našem stolu neka bude križ i upaljena svijeća. Blagoslov počinje u 9,00 sati pa sve dok ne završimo određenu ulicu za taj dan. Ministranti će dan uoči blagoslova vaše ulice upitati svakoga, da li želi blagoslov ili ne. Ako niste kod kuće pitajte za dan blagoslova. Svećenik će imati masku pa molimo da je i vi imate. Blagoslovit će vas križem i izreći će svoju čestitku. Neće se dugo zadržavati. Budimo strpljivi i obazrivi. Evo rasporeda blagoslova:

Nedjelja, 10. siječnja 2021.

Stepinca (parnom stranom), Neumanova, Gajev trg, Vukovarska od 14,00 sati dvojica svećenika. 

Ponedjeljak, 11, siječnja 2021.

Trg Slobode i Vijenac J.Gotovcajedan svećenik kreće od broja 1.

Šamačka, Šet. F. Šepera, Europske avenije, Vij. P. Kolarića, Trg L. Mirskog, Prolaz M. Hrvatske, Vrt J. Truhelke - jedan svećenik kreće od br. 1. 

Utorak, 12. siječnja 2021.

Trg A. Starčevića, Ribarska, Kapucinska, Šetalište P. Preradovićajedan svećenik

Jagera, Školaska, I. Adamića,V. Hengla, S. Radića - jedan svećenik 

Srijeda, 13. siječnja 2021.

Hrvatske Republike parnom i Sunčana i Hrvatske Republike neparnom do kraja – jedan svećenik

Županijska - jedan svećenik kreće od broja 1 

Četvrtak, 14. siječnja 2021.

Pejačevića i Sv. Roka – dvojica svećenika i to:

            - P. Pejačevića parnom, Sv. Roka neparnom -jedan svećenik

            - P. Pejačevića neparnom, Sv. Roka parnom – drugi svećenik 

Petak, 15. siječnja 2021.

Zadarska, A. Waldingera - jedan svećenik kreće od broja 1 Waldingerovom.

Vij. A. Cesarcajedan svećenik kreće od br. 1. 

Subota, 16. siječnja 2021.

Vijenac G Zobundžije, - jedan svećenik kreće od broja 1

Vij. Lj. Babićajedan svećenik kreće od br. 1 

Ponedjeljak, 18. siječnja 2021.

Gundulića – trojica svećenika, i to:

            - neparnom stranom od početka, tj. br. 3a – jedan svećenik

            - parnom stranom od početka, tj. br. 2 – drugi svećenik

            - parnom stranom od br. 86 do kraja – treći svećenik

Ilirska – kreće parnom stranom a vraća se neparnom  

Utorak, 19. siječnj.2021.

Vij. V. Nazora, Nas. A. G. Matoša, H. Hotzendorfa – trojica svećenika, i to:

            - Vij. Vl. Nazora od br. 1a do br. 7 - jedan svećenik

            - Vij. Vl. Nazora od br. 8 do br. 17 – drugi svećenik

             -Vij. Vl. Nazora od br. 18 do br. 21, Nas. A.G. Matoša, H. Hotzendorfa – treći svećenik

Hebrangajedan svećenik, kreće parnom stranom a vraća se neparnom 

Srijeda, 20. siječnja 2021.

Dubrovačka i I. Kršnjavog – dvojica svećenika, i to:

            - parnom stranom od početka – jedan svećenik

            - neparnom stranom od početka – drugi svećenik

            - I. Kršnjavog - nakon Dubrovačke

Strossmayerova – dvojica svećenika, i to:

            - pranom stranom od br. 2 - jedan svećenik

            - neparnom stranom od br. 1 – drugi svećenik 

Četvrtak, 21. siječnja 2021.

Ružina – dvojica svećenika, i to:

parnom stranom od početka – jedan svećenik

nepranom stranom od početka – drugi svećenik

Reisnera – dvojica svećenika, i to

- parnom stranom od kraja tj. br. 142 naniže - jedan svećenik.

- neparnom stranom od kraja tj. br.179 naniže - jedan svećenik 

Petak, 22. siječnja 2021.

Našičko Naselje, S. S. Kranjčevića, Podvinje, Podgoračka - jedan svećenikKanižlića (neparnom stranom), Poljski put, Lička, T. Ujevića, Krajna, Našičkajedan svećenik

Paradžika, Strma, Pampas, Slaz, Podravskajedan svećenik

Vij. S. Vraza - jedan svećenik kreće od br. 1. 

Subota, 23. siječnja 2021.

Gornjodravska obala – dvojica svećenika

od br. 79 naviše jedan svećenik

od broja 100  naniže, drugi svećenik

Svete Ane – dvojica svećenika, i to:

parnom stranom od početka - jedan svećenik

neparnom stranom od početka – drugi svećenik 

Ponedjeljak, 25. siječnja 2021.

Prolaz J. Leovića. Sv. Leopolda Mandića - jedan svećenik

Vij. J. Kozarca - jedan svećenik kreće od broja 1 

Utorak, 26. siječnja 2021.

Vinkovačka, Đakovština, Zrinjevac, A. K. Miošića, Trg L. Ružičke i B. Kašića, G. Čevapovića i J. Andrića- jedan svećenik

Blažića, Splavarska, Solarski trgjedan svećenik

 

Naknadni blagoslovi – od 27. siječnja s početkom od 9 sati