Prva Pričest u našoj župi

U nedjelju, 8. svibnja 2011. godine, 116 prvopričesnika iz pet osnovnih škola s područja Župe svetih Petra i Pavla, apostola u Osijeku, primilo je prvu svetu Pričest. Procesija na početku misnoga slavlja, kojega je predvodio župnik mons. Adam Bernatović u koncelebraciji sa župnim vikarom Josipom Semialjcem, krenula je ispod kora župne crkve, budući vremenska prilike nisu dopustile da se krene izvan same crkve. U sjajno pripremljenom slavlju u kojem su značajan molitveni doprinos dali upravo prvopričesnici, mons. Bernatović poručio je da je ovo jedan od najznačajnijih dana u životu svakog katolika, želeći da se djeca nakon pričesti prisjete i današnjeg evanđeoskog čitanja u kojem su učenici zamolili Isusa „ostani s nama“, tako da Isus ostane trajno prisutan u njihovim životima.


Evo i popisa učenika i njihovih vjeroučitelja po školama, koji su primili svetu Pričest: OŠ  Sv. Ane - Vjeroučitelj: vlč. Josip Semialjac : Nika BILIĆ, Roko BILIĆ, Josip BOGDAN,  Andy BRDAR, Sven HLADEK, Isabella KUZMA, Luiđ LJEKAJ, Mia MIKULIĆ, Sebastian MILIČEVIĆ, Danijel MUČAJ, Roberta NOVAKOVIĆ, Dino PEIĆ, Mia ROSO, Greta SLIVKA i Marija ZEMLJAK; OŠ A. Mihanovića - Vjeroučitelj: vlč. Josip Semialjac: Denis BAKUNIĆ, Patrik BALIĆ, Martina BRAČKO, Ana DRINJAK, Daniel  GODŽIROVSKI, Emma KEKIĆ, Ira MERKAŠ, Franjo PALIĆ, Juraj ŠTEFAN, Tomislava TRETINJAK, Morena VRANIĆ, Antonia ZLATARIĆ i Nikola GOLUBOVIĆ; OŠ F. Krežme 3A - Katehistica: Dragica Nemet: Juraj ANTOLOVIĆ, Dragomir ČATOŠ  MARTINČIĆ, Dino DELIĆ, Leo DUGALIĆ, Iva DUJMIĆ, Marino DŽALTO, Nicole Corinna FRITZLER, Bruna GUTZMIRTL, Ota HORONITZ, Korina KULEŠEVIĆ, Katarina LJUBIĆ, Petra MAMIĆ, Petra MARKUŠEV, Lota MATIJEVIĆ, Lea MÜNZ  FILIPOVIĆ, Nadja ORKIĆ, Antonio PAVIĆ, Luka PERKOVIĆ, Romana PRIMORAC, Matej RAGUŽ, Fran ROŽAC i David URANJEK; OŠ F. Krežme 3B - Katehistica: Brigita Petrović: Ana ANDROIĆ, Fran BAČIĆ, Andrej BANJEDVORAC, Lucija BELOŠEVIĆ, Dorja DRENJANČEVIĆ, Sandro ČOLIK, Irena GARDAŠ, Erik JURKOVIĆ, Vlatko LJUBANOVIĆ, Patrik KARIN, Domagoj KUKEC, Andreo MARIN, Irma SEKELEZ, Andrija SUVALJKO, Antonela ŠILIPETAR, Ruana TURKALJ, Karla VUJIČIĆ i Karlo ŽEŽELJ; OŠ V. Becića 3A -
Katehistica: Marica Wohlmuth: Luka BORIĆ, Noel GLASOVAC, Patricia HERCEGOVAC, Ante LJUBAS, Andreja MARINOVIĆ, Juraj MARKOVIĆ, Nikola MAVRETIĆ, Klara PETRIJEVČANIN, Dino ROZING, Marin STANKOVIĆ, Josip ŠABIĆ, Marin ŠAKIĆ, Fran ŠALAVARDA, Maja ŠARIĆ, Petar ŠARIĆ, Mihaela ŠEGO, Lucija ŠKRBIĆ, Ladislav JALOVIČAR i Anamaria BALAŠ; OŠ I. Filipovića - Katehistica: Anica Žanić: Robert BIZACKY, Tomislav ČOMBOR, Stjepan ČOMBOR, Leon JANKOVIĆ, Lara JANJIĆ, Dorotea JUKIĆ, Valentino KANIŽAJ, Andrea KOPIĆ, Michel KRIŽANIĆ, Laura NOVAKOVIĆ, Ivan MIHIĆ, Branimir ŠTEBIH i Juraj VALINČIĆ; OŠ V. Becića 3B - Vjeroučiteljica: s. Branka Čutura: Toni BARIŠIĆ, Katarina BIČVIĆ, Neven-Lucian DAVIDOVIĆ, Filip GERIĆ, Karla GRBEŠIĆ, Ante HUNDRIĆ, Hrvoje KUNA, Dolores PAŠAGIĆ, Bruno PONGRAČIĆ, Manuel POPIĆ, Tea RIBIČIĆ, Lea SCHMIDT, Ivan ŠIMIĆ, Veronika VIDAKOVIĆ, Tibor VIVJORA i Dino ZAGOREC.
Tekst i photo: Denis Karnaš