Đakon na pastoralnoj praksi u župi

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu broj: 1598/2010. od 22. studenoga 2010. godine u našu župu na pastoralni praktikum došao je velečasni Ivan Živić, đakon, dipl. teolog. U našoj župi je boravio od 27. studenoga 2010. do 27. Velače 2011. i od 27. ožujka 2011. do 1. svibnja 2011. godine. Njegov boravak među nama bio je u svrhu pastoralne prakse prije svećeničkog ređenja i mlade mise. 1. svibnja 2011. godine završio je njegov boravak u našoj župi i odlazi u Đakovo na užu pripravu za svećeničko ređenje koje će biti na Petrovo.
Hvala za doprinos, kojeg je kroz vrijeme svog boravka, dao ovoj župnoj zajednici i želimo mu puno blagoslova i uspjeha u životu i radu, tamo gdje ga pošalje nadbiskup.