DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Institut za novu evangelizaciju "Sveti Ivan Pavao II." Organizira:
U ponedjeljak, 6. ožujka u 19.30 sati u Pastoralnom centru Vikarijata, (Strossmayerova 58), održat će se biblijska tribina koju vodi dr.sc. S. Fužinato, a tema tribine je “Je li Biblija od Boga nadahnuta knjiga?”.
U srijedu, 8. ožujka u 19.30 sati u Pastoralnom centru Vikarijata, (Strossmayerova 58), održat će se korizmena tribina  o vjeri koju vodi doc.dr.sc. Stjepan Radić a tema tribine je “Vjera i razum”.