DOGAĐANJA U VIKARIJATU

Institut za novu evangelizaciju "Sveti Ivan Pavao II." Organizira:
U srijedu, 15. ožujka u 19.30 sati u Pastoralnom centru Vikarijata, (Strossmayerova 58), održat će se korizmena tribina  o vjeri koju vodi doc.dr.sc. Davor Vuković a tema tribine je “Bit kršćanske vjere i neki suvremeni izazovi”.