Sveta Marija Bogorodica

SVETA MARIJA BOGORODICA – Nova godina, Svjetski dan mira . Raspored svetih misa: u 8,30 sati, svečana misa u 10,00 sati; 11,30 sati, i večernja u 18,30 sati.