DOGAĐANJA U VIKARIJATU

-mr.sc. Igor Jakobfi, Socijalni četvrtak, 11. siječnja 2018. u 19.30 sati
-vlč. Krešimir Bulat, biblijsko-molitvena večer, 15. siječnja 2018. u 19.30 sati
Sve tribine i predavanja održavaju se u prostorijama Pastoralnog centra Vikarijata u Osijeku (Strossmayerova 58).