ČETVRTA KORIZMENA.

Raspored svetih misa: 6,30 sati; 7,30 kod Sv. Roka; 8,30 sati, župna u 10,00 sati; 11,30 i večernja u 18,30 sati. Križni put u 18,00 sati predvode ministranti.