Uskrsni utorak

Svete mise ujutro u 7,00 sati i navečer u 18,30 sati. Danas se slavi i sveta misa na groblju svete Ane i to u 8,00 sati.
Želimo moliti za naše pokojne koji iščekuju uskrsnuće.