Uskrsna srijeda

Svete mise ujutro u 7 i navečer u 18,30 sati. Danas započinje trodnevnica, duhovna priprava za slavlje sv. Krizme u župi i to u 18,30 sati. Tema prvoga dana: Moja vjera! Pozivamo sve krizmenike, njihove roditelje i kumove na sudjelovanje.