Uskrsni petak

Mise su u 7,00 sati i 18,30 sati. Danas završavamo trodnevnu duhovnu pripravu za sv. Krizmu. Tema: Sakramenti.