Treća uskrsna nedjelja - dan Prve Pričesti

 Svete mise su: u 6,30 sati; 7,30 kod Sv. Roka;  svečana sveta misa i slavlje prve svete Pričesti u 9,00 sati; potom u 11,30 sati i večernja u 18,30 sati.