SV. BENEDIKT, opat, ZAŠTINIK EUROPE

11. srpnja

Praotac zapadnog redovništva, rodio se oko 480 godine. Radi slabog života kršćana i bojazni za svoje spasenje, napusti svijet i povuče se da živi pustinjačkim životom. Uskoro se oko njega okupe mnogi mladići sa željom da im on bude učitelj na putu svetosti. Gradi samostane koji će postati žarište vjere i kulture za cijelu Evropu. Sastavlja pravila po kojima trebaju živjeti, koja će kasnije postati izvor i uzor za druga pravila raznih redova.
Od 6. do 12. st. evangelizaciju Evrope provode benediktinci. Barbare su priveli kršćanskoj civilizaciji, odgajali su kroz stoljeća evropske narode.
Papa Pio XII nazvao je Benedikta «Ocem Evrope» a Pavao VI «Zaštitnikom zapadne kulture i ocem kršćanske Evrope». Umro je 21. ožujka 547.