JOŠ JEDAN ŽUPNI VIKAR U NAŠOJ ŽUPI

Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu od 2. srpnja 2018. broj: 786/2018., župa sv. Petra i Pavla Apostola u Osijeku dobila je još jednog župnog vikara uz dosadašnjeg vlč. Roberta a to je vlč. Zlatko Hnatešin, ovogodišnji mladomisnik iz župe Odvorci. Službu započinje 4. kolovoza ove godine. Vlč. Zlatku želimo dobrodošlicu u našu župu koja je sada i njegova.