Župne obavijesti

NEDJELJE KROZ SRPANJ - 2018.
TRINAESTA-ČETRNAESTA-PETNAESTA-ŠESNAESTA-SEDAMNAESTA I OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

1. VAŽNIJI BLAGDANI KROZ SRPANJ

SV. ĆIRIL, monah i METODIJE, biskup – 5. srpnja
Crkveni god u župi sv. Ćirila i Metoda u Divaltovoj ulici gdje su svete mise u 7,30; 10,30 i 18,30 sati.
Ovo su apostoli slavenskih naroda, Metoda, koji je bio upravitelj jedne pokrajine u Grčkoj, odriče se te službe i postaje monah, i brat Konstantin, (Ćiril)sklon nauku postaje učitelj svete i profane znanosti, ostavlja službu učitelja i odlazi bratu u manastir. Oko 861. godine odlaze kao misionari Kozarima.
Životni je poziv sv. Braće bio misije među Slavenima. Na poziv moravskog kneza Rastislava, car pošalje svetu braću, godine 863. da propovijedaju Slavenima Kristov nauk na slavenskom jeziku. Da misija uspije, Konstantin (Ćiril) pronađe slova za slavenski jezik, glagoljicu i dade se na prevađanje svetih knjiga na slavenski jezik. Također su u bogoslužje uveli slavenski jezik.
Kao i svi apostoli, i sveta braća bivaju optuživani, klevetani i progonjeni, posebno što su uveli slavenski jezik u bogoslužje, premda će im papa kasnije to odobriti. Ćiril umire u Rimu 869. godine a Metod biva posvećen za biskupa i postavljen za nadbiskupa u Moravskoj i Panoniji. Unatoč svih teškoća i neprilika nastavlja apostolat sa svojim učenicima sve do smrti 6. travnja 885. godine.
Papa Ivan Pavao II, proglasio je slavenske apostole sv. Ćirila i Metoda 31. prosinca 1980, suzaštitnicima Evrope, uz sv. Benedikta kojeg je Pavao VI. 1974.g. proglasio glavnim zaštitnikom Evrope.

SV. BENEDIKT, opat, ZAŠTINIK EUROPE – 11. srpnja
Praotac zapadnog redovništva, rodio se oko 480 godine. Radi slabog života kršćana i bojazni za svoje spasenje, napusti svijet i povuče se da živi pustinjačkim životom. Uskoro se oko njega okupe mnogi mladići sa željom da im on bude učitelj na putu svetosti. Gradi samostane koji će postati žarište vjere i kulture za cijelu Evropu. Sastavlja pravila po kojima trebaju živjeti, koja će kasnije postati izvor i uzor za druga pravila raznih redova.
Od 6. do 12. st. evangelizaciju Evrope provode benediktinci. Barbare su priveli kršćanskoj civilizaciji, odgajali su kroz stoljeća evropske narode.
Papa Pio XII nazvao je Benedikta «Ocem Evrope» a Pavao VI «Zaštitnikom zapadne kulture i ocem kršćanske Evrope». Umro je 21. ožujka 547.

SV. ILIJA PROROK, ZAŠTITNIK ĐAKOVAČKO OSJEČKE NADBISKUPIJE – 20. srpnja
Osoba koja se vatreno borila za vjeru u pravoga Boga. Njegovo ime znači «Jahve je moj Bog» a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio. «I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtila kao buktinja»(Sir 48,1).
Ilija je bio rodom iz Tišbe, pa se zvao i Tišbijac. Djelovao je u IX stoljeću prije Krista u vrijeme kraljevanja Ahaba. Mislim da njegovu borbu s bezbožnim Ahabom i njegovom ženom Jezabelom sam prorok najbolje izriče nalazeći se na Božjoj gori Horebu. Na Jahvin upit zašto je tamo došao, prorok odgovara: «Revnovao sam gorljivo za Jahvu Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sâm, a oni traže da i meni uzmu život»(1Kr 19,10).
U tim je riječima sam Ilija. One izriču njegovo proročko poslanje u jednom veoma teškom razdoblju povijesti izabranog naroda.
Kako navodi druga knjiga Kraljeva, ognjena kola i ognjeni konji stadoše i Ilija u vihoru uziđe na nebo.
U slavenskom pučkom vjerovanju, što je prisutno i u našim krajevima, Ilija zapovijeda gromovima i kiši, pa se čak naziva «Ilija Gromovnik». Daleko je vrjednije od toga ono što o Iliji kaže Božja objava. On jest gromovnik koji se borio i grmio za Božju stvar.

SVETI JOAKIM I ANA, RODITELJI BDM – 26. srpnja
Ako želimo nešto reći o krepostima i veličini sv. Joakima i Ane, moramo na prvome mjestu istaknuti da je njihova kćerka Majka Božja. To je prvi i najvažniji dokaz njihove svetosti. Dobro stablo rađa dobrim plodovima, rekao je Isus. Plod je Joakima i Ane presveta Djevica Marija. Čovjek je svet ako ispuni ono što Bog pod njega traži. Od njih je tražio da dadu svijetu Majku Njegova Sina, koja će razveseliti nebo i zemlju, s kojom je osvanulo novo doba za svijet. Sretnih li roditelja koji su imali tako veliku i uzvišenu kćerku!
Danas je crkveni god na našem gornjogradskom groblju sv. Ane. Svete mise na groblju su u 8,00 sati, 10,00 i popodne u 16,00 sati. Prije svake svete mise prilika za svetu ispovijed.
Dođimo moliti sv. Anu za majke naših obitelji i tolike potrebe obitelji, kao i za naše pokojne koji počivaju u sjeni crkve sv. Ane, na najstarijem groblju našega grada.
U župnoj crkvi je toga dana sveta misa u 18,30 sati.
Danas je i crkveni god u Tenji.

SVETI IGNACIJE LOYOLSKI, PREZBITER – 31. srpnja
Sveti Igancije se rodio u Loyoli u Španjolskoj godine 1491. Ovdje ga spominjem jer je osnovao red Družbe Isusove, isusovce, koje je papa Pavao III. odobrio 27. rujna 1540. g. Njegovo je načelo: Na veću slavu Božju. Napisao je svoje besmrtno djelo «Duhovne vježbe». Umro je u Rimu 31. srpnja 1556.
I u našem gradu rade i djeluje Isusovci u to u Stepinčevoj ulici, gdje se nalazi njihova Rezdencija, i u Tvrđi Isusovačka gimnazija.

GOSPA OD ANĐELA – «PORCIUNKULA» - 2. kolovoza
Pola sata hoda jugozapadno od Asiza nalazi se mala crkvica posvećena Gospi od anđela. Sveti Franjo Asiški obnovio je crkvicu svojim rukama. Crkvica se zove još Porciunkula, što znači mali dio, dijelak što ga je Franjo pridržao za upotrebu na zemlji. Tu je crkvicu Franjo posebno ljubio jer je u njoj upoznao Božji poziv i počeo novi život. Crkvica je kolijevka Franjevačkog reda. U toj crkvici Franjo je zatvorio oči g. 1216. Velika bazilika koja se diže iznad crkvice sagrađena je 1569-1678 g.

Vjernicima je Porciunkula poznata osobito po oprostu koji je sv. Franjo od Isusa izmolio. Dana 2. kolovoza molio je u crkvici, ukaže mu se Isusu i Marija okruženi mnoštvom anđela. Isus upita Franju kakvu milost želi za spas ljudi. Franjo zamoli Gospodina da udijeli potpuni oprost svakome tko se skrušeno ispovijedi i posjeti ovu crkvicu. Gospodin mu udijeli traženu milost a papa Honorije III. potvrdi oprost. Kasnije se povlastica oprosta proširila na sve crkve.

Na dan 2. kolovoza, u župnim crkvama može se zadobiti potpuni oprost zvani «Porciunkula». Propisana djela za dobivanje ovog oprosta su: pohod crkvi u kojoj treba izmoliti Oče naš i Vjerovanje, dodavši ovome ispovijed i pričest, te molitvu na nakanu sv. Oca. Ovaj se oprost može dobiti samo jedanput.

2.LJETNI RASPORED SV. MISA ( srpanj i kolovoz)
Mjesec srpanj i kolovoz su dva mjeseca praznika naše djece kada i odrasli uzimaju svoje godišnje odmore i veći je broj vjernika odsutan iz grada. I mi svećenici trebamo otići na svoje godišnje odmore, i zbog toga u mjesecu srpnju i kolovozu imamo ljetni raspored svetih misa.
Radnim danom svete mise su u «katedrali» navečer u 18,30 sati, a ujutro u 7 sati bit će samo ukoliko ima sprovodna sveta misa.
Nedjeljom i blagdanom svete mise će biti; u 7,00 sati, u 8,30 sati, u 10 sati i večernja u 18,30 sati. Svete mise kod sv. Roka u 7,30 sati te u konkatedrali u 11,30 sati preko ljeta neće biti. Ovakav je raspored uključivo do posljednje nedjelje u kolovozu.

3.RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
Kroz ljetno vrijeme, srpanj i kolovoz, započinjemo sa skraćenim radnim vremenom Župnog ureda. Župni ured će raditi u radne dane samo popodne od 16 do 18 sati, a subotom od 11 do 12 sati. Za hitne slučajeve na raspolaganju smo uvijek.

4.PROSLAVA BLAGDANA SVETE ANE NA GORNJOGRADSKOM GROBLJU
Spomendan Svete Ane slavi se od davnina vrlo svečano na gornjogradskom groblju Svete Ane gdje se nalazi i kapelica posvećena ovoj svetici, sagrađena 1769. godine. Tradicija ovoga slavlja nastavila se do danas jer gotovo da i nema Osječanina kojemu na ovome groblju nije pokopan netko od njegovih rođaka ili prijatelja. Svete mise na blagdan Svetih Joakima i Ane, u četvrtak, 26. srpnja, na gornjogradskom groblju bit će u 8,00 sati, pjevana u 10,00 sati i popodne u 16,00 sati. Prije svake svete mise bit će mogućnost za svetu ispovijed. Dođimo moliti Svetu Anu za naše majke, za potrebe obitelji i za pokojnike koji počivaju u sjeni crkve Svete Ane.

5.NATJEČAJ ZA DJEČAČKO I BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE
Bliži se vrijeme upisa u srednje škole i na fakultete. Možda je Bog pokucao ili kuca na srca nekih mladića koji bi pošli putem svećeništva. Dječačko sjemenište u Zagrebu, za one koji su završili osmi razred, i veliko Bogoslovno sjemenište u Đakovu, za one koji su završili srednju školu, objavilo je natječaj za prijavu kandidata. Sve informacije možete dobiti u župnom uredu.

6.NATJEČAJ ZA STUDIJ TEOLOGIJE
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu objavio je natječaj za upis studenata. Svi koji su završili srednju školu a žele studirati teologiju, mogu se javiti u župni ured gdje će dobiti potrebne informacije.

7.SVEĆENIK U BOLNICI
Svećenik koji je zadužen za bolnicu je pater Marek koji obilazi pojedine odjele u bolnici, tako da se bolesnici koji to žele mogu ispovijedati. Također se može svećenik pozvati i telefonom i to 091 4600434.

8. PAZITELJI KONKATEDRALE
Pozivam sve osobe koje su na sebe preuzeli obvezu da budu pazitelji konkatedrale da se drže svoga rasporeda. Crkva će biti otvorena od 7 do 19 sati, jedino ponedjeljkom od 8 do 12 sati je čišćenje katedrale, radi toga je zatvorena. Upućujemo poziv svim starijim osobama da postanu pazitelji konkatedrale prijavom u župni ured.

9. DONESITE OBITELJSKI KARTON
Ako još niste predali vaš OBITELJSKI KARTON učinite to što prije. Želja nam je da što više obiteljskih podataka unesemo u vaš karton. Ako ga nemate, obiteljski karton možete dobiti u župnom uredu. Hvala vam.

10. ZAHVALA
Hvala svima koji su pridonijeli svojim prilogom za potrebe župe i župne crkve. Potičem župljane koji to do sada nisu učinili. Molimo sve obitelji koje žive u župi, a nisu prijavljene, da to učine.

11. TISAK
Glas Koncila, Župne obavijesti, Moj molitvenik..

SVETE MISE od 1.VII. do 8. VIII. 2018.

nedjelja,1. srpnja 2018. TRINAESTA KROZ GODINU
+ Đuro, Kata i Đuro Svjetlić – 7,00
+ Dragica Marušić – 8,30 sati
PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati
+ Dario Hašperger i pok. iz ob. Rauher – 18,30 sati
ponedjeljak,2. srpnja 2018.
+ Josip, Ivana i Petar Galović - 18,30 sati
utorak,3. srpnja 2018. Sv. Toma, ap.
+ Zvonimir Gvozdić -18,30 sati
srijeda,4. srpnja 2018.
+ Marija i Rudolf Brodić - 18,30 sati
četvrtak,5. srpnja 2018. Sv. Ćiril, mon. i Metod, b.
+ Martin Jamnić i pok. iz ob. Jamnić i Prosen- 18,30 sati
petak,6. srpnja 2018. Sv. Marija Goretti, dj. i muč.
+ Jelka Grubišić- 18,30 sati
subota,7. srpnja 2018.
+ Edita Grašo - 7,00 sati

nedjelja,8. srpnja 2018. ČETRNAESTA KROZ GODINU
+ Anka Malić - 7,00 sati
+ Damir, Nikola i Zdenka Pavičić - 8,30 sati
PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati
+ iz ob. Rajndl i Kevo - 18,30 sati
ponedjeljak,9. srpnja 2018. Bl. Marija od Propetog Isusa Petković, red.
+ iz ob. Babić i Pleša - 18,30 sati
utorak,10. srpnja 2018.
+ Matilda Perić - 18,30 sati
srijeda,11. srpnja 2018. Sv. Benedikt, opat
+ Rudolf Ladović - 18,30 sati
četvrtak,12. srpnja 2018.
+ Ilija i Lucija Galović i pok. iz ob. Galović- 18,30 sati
petak,13. srpnja 2018. Majka Božja Bistrička
+ Luka Paradžiković - 18,30 sati
subota,14. srpnja 2018.
+ Franjo, Agica i Marko Tomić (svećenik) - 7,00 sati

nedjelja,15. srpnja 2018. PETNAESTA KROZ GODINU
+ Nenad Merčep - 7,00 sati
+ Milan, Ruža i Goran Zorić - 8,30 sati
PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati
+ Ana Čapo - 18,30 sati
ponedjeljak,16. srpnja 2018. Gospa Karmelska
+ Sanda Stjepanović i pok. iz ob. Vidaković i Dmitrović - 18,30 sati
utorak,17. srpnja 2018.
+ Eduard Kofranek - 18,30 sati
srijeda,18. srpnja 2018.
+ Đuro Jager - 18,30 sati
četvrtak,19. srpnja 2018.
+ Josip i Gabrijela Ermenić - 18,30 sati
petak,20. srpnja 2018. Sv. Ilija, prorok
+ Manda i Ilija Milanović - 18,30 sati
subota,21. srpnja 2018.
+ Anica i Jozo Majdenić i pok. iz ob. Alšić - 7,00 sati

nedjelja,22. srpnja 2018. ŠESNAESTA KROZ GODINU
+ Žarko i Gordana Pokupić i pok. iz ob. Pokupić i Babić- 7,00 sati
+ Dragica i Franjo Kleščik - 8,30 sati
PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati
+ Pavo, Zlatko i Zdenka Mores - 18,30 sati
ponedjeljak,23. srpnja 2018. Sv. Brigita Škotska, red.
+ Tomislav Mikrut - 18,30 sati
utorak,24. srpnja 2018.
+ iz ob. Špoljarić - 18,30 sati
srijeda,25. srpnja 2018. Sv. Jakov, ap.
+ Marica i Eva Lučić i Nikola Galović – 18,30 sati
četvrtak,26. srpnja 2018. Sv. Joakim i Ana, roditelji BDM
+ Mira Grbavac - 18,30 sati
Na groblju Svete Ane:
+ Ana Brlek i pok. iz ob. Brlek i Romić – 8,00 sati
+ iz ob. Sršan - 10,00 sati
+ Anica Kemenc - 16,00 sati
petak,27. srpnja 2018.
+ Josipa(ž) Madžar i pok. iz ob. Madžar i Hefler - 18,30 sati
subota,28. srpnja 2018.
+ Ana Marijanović -7,00 sati

nedjelja,29. srpnja 2018. SEDAMNAESTA KROZ GODINU
+ Dragica i Antun Inhof - 7,00 sati
+ Katica Badanjak - 8,30 sati
PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati
+ Ivan i Luca Bašić i pok. iz ob. Bašić - 18,30 sati
ponedjeljak,30. srpnja 2018. Sv. Petar Krizolog, b. i n.
+ Marko Tomić, svećenik - 18,30 sati
utorak,31. kolovoza 2018. Sv. Ignacije Loyolski, prez.
+ Mile Perić - 18,30 sati
srijeda,1. kolovoza 2018. Sv. Alfonz Marija deʹ Liguori, b. i n.
+ iz ob. Lijak - 18,30 sati
četvrtak,2. kolovoza 2018. Gospa od Anđela - ʹPorciunkulaʹ
+ Anđelka Skletović - 18,30 sati
petak,3. kolovoza 2018. Bl. Augustin Kažotić, b.
+ Vladimir Gjurčević, prva misa - 18,30 sati
subota,4. kolovoza 2018. Sv. Ivan Marija Vianney, prez.
+ Mira Ljubisavljević - 7,00 sati

nedjelja,5. kolovoza 2018. OSAMNAESTA KROZ GODINU
+ Ana i Filip Lažeta - 7,00 sati
+ Viktor i pok. iz ob. Sombot i Oršaj - 8,30 sati
PRO POPULO - ZA ŽUPLJANE - 10,00 sati
+ iz ob. Heškaj i Blažević - 18,30 sati

Robert Almaši, župni vikar
mons. Adam Bernatović, župnik

Lokacija župe

Adresa i radno vrijeme

Župni ured Sv. Petra i Pavla Apostola, Osijek
Pavla Pejačevića 1
31000 OSIJEK

T:(031) 310-020
F:(031) 310-022
M:zupa@svpetaripavao.hr
W:www.svpetaripavao.hr

Radnim danom: 8-12 sati i 15-18 sati
Subotom: samo 8-12 sati

Kroz srpanj i kolovoz: 16-18 sati; subotom: 11-12 sati

Statistika posjeta

Danas144
Jučer526
Ovaj mjesec9609
Ukupno4788856

Trenutno online

4
posjetitelja

Ponedjeljak, 23 Srpanj 2018